LỄ BÁI PHỤ MẪU KỆ

LỄ BÁI PHỤ MẪU KỆ

Kính thưa cha mẹ tường tri
Nghĩ suy con sợ lỗi nghì ơn trên
Từ khi hình thể có nên
Mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời
Nặng nề cực nhọc lắm ôi
Chăm nom con trẻ nghĩ thôi sao cùng
Tân dịch đại tiểu tiện cùng
Các vật uế trược ung dung lau chùi
Giặt rửa cha mẹ vẫn vui
Chẳng hề nhờm gớm những mùi thúi tha
Từ bi thay long mẹ cha
Ơn tày trời đất khó mà đáp xong
Cầu cho cha mẹ thảy đồng
Đắc thành phật quả thoát vòng tai ba.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz