Thời giờ như tên bay

Thời giờ như tên bay

Thời giờ như tên bay
Hết đêm lại hết ngày
Hết ngày rồi hết tháng
Năm nọ tiếp năm này.

Thời gian đã qua đi
Không bao giờ trở lại
Con ơi làm việc gì
Phải chăm, đừng trễ nải.

Ngày nay tuổi còn xanh
Con hãy mau học hành
Kẻo lớn rồi không kịp
Thời giờ trôi rất nhanh!

Khuyết danh

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz